Dự án ICO

Everex ICO cho thấy tiềm năng tăng trưởng cao

Everex là gì? Everex là một công ty công nghệ trẻ và sáng tạo chuyên về thế giới tài chính vi mô. Nền tảng của họ được cung cấp bởi Ethereum và mục tiêu của họ là làm cho tài chính tiếp cận với người dân trên toàn thế giới. …

Read More »

ICO Giga Watt: Dự án nông trại đào coin online

Tiền ảo không thể tồn tại mà không khai thác. Các thợ mỏ là xương sống của các mạng, cung cấp năng lượng chế biến cần thiết. Nếu không có chúng, không có giao dịch tiền ảo nào có thể xảy ra. Nhưng với sự gia tăng liên tục những …

Read More »