Elite Projects

Hướng dẫn đầu tư Firstcoin

Đến ngày 26/4/2017 Firstcoin đạt 0.97$ và đến thời điểm hôm nay 18/7/2017 chúng ta chứng kiến FRST đạt 3.04$, CÓ NGHĨA LÀ FRST TĂNG TRƯỞNG HƠN 300% TRONG 3 THÁNG, HƠN 400% tính từ lúc bắt đầu. Vốn hoá đã đạt được $13,781,564 Volume ổn định mỗi ngày > …

Read More »