Tranh luận Bitcoin khiến các nhà đầu tư chuyển sang Altcoins. Ethereum dự kiến đạt vốn hóa như Bitcoin vào cuối năm.

Đầu tư Bitcoin – Bitcoin đã có vấn đề giới hạn kích thước khối khá thường xuyên. Kết quả là, đã có những cuộc tranh luận về việc liệu Bitcoin nên tăng kích thước khối để phục vụ cho nhiều nhà đầu tư hơn. Trong khi Bitcoin có một vài …

Read More »