BitConnect thông báo thay đổi chính sách trả hoa hồng

Thành viên của BitConnect được thông báo về sự thay đổi chính sách trong chương trình liên kết BitConnect. thành viên BitConnect thân mến, Bitconnect nhấn mạnh cáo buộc lừa đảo của các thành viên YouTube và các blogger về BitConnect liên kết cấu trúc . Chúng tôi xem xét …

Read More »

Phân tích BitCoinnect ngày 26/7/2017

Bitconnect Coin dường như tạo thành một đầu và vai mẫu nghịch đảo, báo hiệu rằng một xu hướng tăng dài hạn đang được tiến hành. Giá hiện đang thử nghiệm các kháng neckline khoảng 0,025 và di chuyển qua mức này có thể đánh dấu sự trở lại của …

Read More »